Необходими документи

1. Биологично растениевъдство 
а.
Заявление за присъединяване на оператор първично производство
б. Декларация за мерките и задълженията на оператора
в. План за първично производство

2. Биологично животновъдство
а.
Заявление за присъединяване на оператор първично производство
б. Декларация за мерките и задълженията на оператора
в. План за първично производство

3. Преработка и търговия на биологични продукти
а. 
Заявление за присъединяване на оператор за преработка и търговия на биологични продукти
б. Описание на дейностите в предприятие за преработка, пакетиране и търговия

4. Ценоразпис на услугите за сертифициране

5. Декларация лични данни

6. Нормативна уредба на биологичното производство в България


7. Официална база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България


Форма за контакти

Затвори

Проверка на валидността на подадените сертификати

Затвори

Онлайн формуляр за кандидатстване

Select your statusChoose your application
Enter your details

Затвори