Необходими документи

1. Биологично растениевъдство 
а. Заявление за присъединяване на оператор първично производство
б. Декларация за мерките и задълженията на оператора
в. План за първично производство

2. Биологично животновъдство
а. Заявление за присъединяване на оператор първично производство
б. Декларация за мерките и задълженията на оператора
в. План за първично производство

3. Преработка и търговия на биологични продукти
а. Заявление за присъединяване на оператор за преработка и търговия на биологични продукти
б. Описание на дейностите в предприятие за преработка, пакетиране и търговия

4. Ценоразпис на услугите за сертифициране

5. Декларация лични данниФорма за контакти

Затвори

Проверка на валидността на подадените сертификати

Затвори

Онлайн формуляр за кандидатстване

Select your statusChoose your application
Enter your details

Затвори