Компания

Разрешение № BG-BIO-18 от 17.07.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Сертификат за акредитация съгласно ELOT EN ISO IEC 17065 2012 от ESYD, рег. номер 899-2

Списък на операторите, включени в системата за контрол на Космосерт услуги за сертифициране - клон България, съгласно чл. 28, параграф 5 на Регламент ЕО 834/2007


Форма за контакти

Затвори

Проверка на валидността на подадените сертификати

Затвори

Онлайн формуляр за кандидатстване

Select your statusChoose your application
Enter your details

Затвори