Πολιτική Αμεροληψίας & Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Πολιτική Αμεροληψίας
 
Η COSMOCERT Α.Ε., οι Διευθυντές, οι Υπεύθυνοι Τμημάτων, το προσωπικό και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία της πιστοποίησης αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία της αμεροληψίας στην ανάληψη των δραστηριοτήτων πιστοποίησής της.
 
Η COSMOCERT Α.Ε., επομένως εξασφαλίζει ότι στις συναλλαγές της με τους πελάτες ή με τους πιθανούς πελάτες, όλοι οι υπάλληλοι ή οποιοδήποτε προσωπικό, που συμμετέχει στις δραστηριότητες πιστοποίησης είναι, και θα παραμείνει, αμερόληπτο. 
 
Η COSMOCERT Α.Ε., για να εξασφαλίσει ότι η αμεροληψία διατηρείται και μπορεί να καταδειχθεί, έχει προσδιορίσει και αξιολογήσει τους κινδύνους σε όλες τις σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή να αποτελέσουν απειλή για την αμεροληψία.
 
Δήλωση Εμπιστευτικότητας
 
Όλο το προσωπικό, οι υπεργολάβοι, οι Διευθυντές και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να συμφωνήσουν με την πολιτική εμπιστευτικότητας της COSMOCERT A.E. και να υπογράψουν τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας. Οι υπεργολάβοι, επίσης, υπογράφουν τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας που περιέχει την ευθύνη για διατήρηση της εμπιστευτικότητας.
 


Φόρμα επικοινωνίας

Καμπούρογλου Δ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel 1: +30 210 6712855
Tel 2: +30 210 6777566
Fax:   +30 210 6712755
Email: info@cosmocert.gr

Ηλία Ηλιου 7-9 , ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel:  +30 26410 31727
Fax: +30 26410 31727

49A Bulgaria Blvd, Floor 4, office 35, ‘’Comfort’’ Residence Building, PC 1404, Sofia
Tel. +359 2 41 65 244 
Email: office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Κλείσιμο