Πιστοποίηση AGRO 2.1-2.2


Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2
 
Σύντομη περιγραφή

Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων αποτελούν τις τρεις θεμελιώδεις αξίες που καλείται να υπηρετήσει η σύγχρονη γεωργία.
 
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι η ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι η ελαχιστοποίηση των εισροών μέσω της εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών ακριβείας στη γεωργία αλλά κυρίως λόγω της επιστημονικής αιτιολόγησης (τεκμηρίωσης) της εφαρμογής των επεμβάσεων. Η μείωση των εισροών, εκτός από τη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, συμβάλλει ταυτόχρονα και στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
 
Η ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης υποστηρίζεται από τον Επιβλέποντα-Γεωργικό Σύμβουλο, ο οποίος συντάσσει τα σχέδια διαχείρισης, τις διαδικασίες, τις οδηγίες και λοιπά έγγραφα, παρακολουθεί την εφαρμογή τους και ενημερώνει τη διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης για την πορεία ανάπτυξής τους.
 
Τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-2, περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά από ανεξάρτητους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 
Η βάση εκκίνησης της εφαρμογής των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 είναι η τήρηση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων (υποχρεωτικές απαιτήσεις). Επιπλέον τίθενται ειδικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των παραγωγών (κύριες απαιτήσεις).
 
Επίσης προβλέπονται απαιτήσεις των οποίων η εφαρμογή αποτελεί στόχο για συνεχή βελτίωση και μπορεί να προσεγγιστεί με σταδιακή συμμόρφωση και πάντοτε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 
Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασίζεται στα επόμενα στάδια:
1) Καθορισμός Πολιτικής (γεωργικής εκμετάλλευσης)
2) Προγραμματισμός
3) Εκτέλεση
4) Έλεγχος
5) Ανασκόπηση
6) Συνεχής Βελτίωση.
 
Το πρότυπο AGRO 2-1 καθορίζει τις απαιτήσεις για την οργάνωση και λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης, τη συνεχή γεωπονική παρακολούθηση, την ιχνηλασιμότητα και τους εργαστηριακούς ελέγχους των προϊόντων και την εκπαίδευση των παραγωγών.
 
Το πρότυπο AGRO 2-2 εφαρμόζεται πάντα σε συνδυασμό με το AGRO 2-1 και περιλαμβάνει κανόνες για κάθε στάδιο της καλλιέργειας (λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία, συγκομιδή κ.λπ.). Οι παραγωγοί-μέλη της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες Επιβλέποντα-Γεωργικού Συμβούλου και να τηρούν αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουν, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του, όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής, όπως το GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance κ.ά.
 
Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;
 
Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό Πιστοποίησης ΕΔΩ. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης.

Η Αίτηση για πιστοποίηση, σύμφωνα με την έκδοση 3, πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας i-AGRO. Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας θα βρείτε ΕΔΩ.

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε και τα πρότυπα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε.

Οι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις/Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να εφαρμόσουν την 3η έκδοση του AGRO 2, μπορούν να κατεβάσουν τα ερωτηματολόγια (και τις οδηγίες χρήσης) που έχει δημιουργήσει, για το σκοπό του ελέγχου, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από την ακόλουθη ιστοσελίδα.

 
Επόμενο βήμα
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
 


Φόρμα επικοινωνίας

Καμπούρογλου Δ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel 1: +30 210 6712855
Tel 2: +30 210 6777566
Fax:   +30 210 6712755
Email: info@cosmocert.gr

Ηλία Ηλιου 7-9 , ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel:  +30 26410 31727
Fax: +30 26410 31727

Sofia 1404, zhk Manastirski livadi – east building 9B,
vh. B, floor 5, ap. 17B
Tel. +359 2 41 65 244 
Email: office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας


Κλείσιμο

Άσκησε τα δικαιώματά σου σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που επεξεργάζεται η COSMOCERT

Είμαι*:

Πελάτης Εργαζόμενος Υποψήφιος για Εργασία Παραλήπτης από Συγκατάθεση Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Επιλέξτε έναν τύπο αιτήματος*:

Ενημέρωση δεδομένων Αίτηση πληροφοριών Διαγραφή δεδομένων Υποβάλετε μια καταγγελία Πρόσβαση δεδομένων Ανάκληση Συγκατάθεσης Εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων

Κλείσιμο