Αιτήσεις

1. ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΙΟ

 1a. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟ
a.ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
b.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
c. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

d. ORGANIC SYSTEM PLAN - ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ EU-US
e. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 1b. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΒΙΟ
a.ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

b.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
c. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
d. ORGANIC SYSTEM PLAN - ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ EU-US
e. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 1c. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟ
a.ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
b.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ
c.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
d.ORGANIC SYSTEM PLAN - ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ EU-US

2. ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΤΑΞΗΣ GLOBALG.A.P.
a. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ GLOBALG.A.P._ΠΕΔΙΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

3. ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ- BOUTIQUE HOTEL
a.ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
b.
ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ
c.ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ BOUTIQUE HOTEL

4. ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΑ ISO
a. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2005

b. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008


5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ COSMOCERT
a. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ COSMOCERT
b. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ COSMOCERT
b. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GLOBALG.A.P 
c. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

6. ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ COSMOCERT
a. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ
b. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ_COSMOCERT
c. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

d. ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
e. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Φόρμα επικοινωνίας

Καμπούρογλου Δ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel 1: +30 210 6712855
Tel 2: +30 210 6777566
Fax:   +30 210 6712755
Email: info@cosmocert.gr

Ηλία Ηλιου 7-9 , ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel:  +30 26410 31727
Fax: +30 26410 31727

Sofia 1404, zhk Manastirski livadi – east building 9B,
vh. B, floor 5, ap. 17B
Tel. +359 2 41 65 244 
Email: office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Select your statuesΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Κλείσιμο