Νομοθεσία — EE 2017/2273_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ 889/2008 ΓΙΑ ΠΟΥΛΑΔΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ_09-12-2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2273 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων 

 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 42 στοιχείο β), η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2018».

2) Στο άρθρο 43, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών ανά δωδεκάμηνο για τα εν λόγω είδη ανέρχεται σε 5 % για το ημερολογιακό έτος 2018.» 

 
Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή:
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018. 


------------------------------------------------------------------------
1ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2273 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων 

Εκτύπωση Αποστολή με email Share on Facebook  09.12.2017

Recent newsΦόρμα επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο
Καμπούρογλου Δημ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel.: +30 210 6712855
Email: 
info@cosmocert.gr


 

Περιφερειακό Γραφείο Αγρινίου
Ηλία Ηλιού 7-9, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel.:  +30 26410 31727


Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης
Ζ. Πηγής 4, ΤΚ 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Tel.: +30 2813 013171
Email: creta@cosmocert.gr

Περιφερειακό Γραφείο Αιγαίου

Αρίωνος 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100

Tel: 2251305064 

Email: lesvos@cosmocert.gr
 


Γραφείο Βουλγαρίας
Sofia,1404, zh.k. Manastirski livadi-B, block 61,
entrance B, office 6

Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: 
office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

Validity check of submited certifications

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας


Κλείσιμο

Άσκησε τα δικαιώματά σου σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που επεξεργάζεται η COSMOCERT

Είμαι*:

Πελάτης Εργαζόμενος Υποψήφιος για Εργασία Παραλήπτης από Συγκατάθεση Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Επιλέξτε έναν τύπο αιτήματος*:

Ενημέρωση δεδομένων Αίτηση πληροφοριών Διαγραφή δεδομένων Υποβάλετε μια καταγγελία Πρόσβαση δεδομένων Ανάκληση Συγκατάθεσης Εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων

Κλείσιμο