Компания

Разрешение № BG-BIO-18 от 19.07.2022 г. на Министъра на земеделието

Сертификат за акредитация съгласно ELOT EN ISO/IEC 17065:2012 от ESYD, рег. номер 899-4

Списък на операторите, включени в системата за контрол на Космосерт услуги за сертифициране - клон България, съгласно чл. 28, параграф 5 на Регламент ЕО 834/2007


Форма за контакти

Sofia 1404, zhk Manastirski livadi – east building 9B,
vh. B, floor 5, ap. 17B
Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: 
office@cosmocert.bg

Затвори

Проверка на валидността на подадените сертификати

Затвори

Онлайн формуляр за кандидатстване

Select your statusChoose your application
Enter your details


Затвори

Упражнявайте правата си

Аз съм*:

Kлиент Служител Кандидат за работа Маркетингов реципиент Упълномощен представител

Изберете тип запитване*:

Актуализиране на данни Запитване за информация Дата на изтриване Подавам оплакване Достъп до данни Маркетинг отписване Отказ от споделяне на данни

Затвори