Необходими документи

ПРАВИЛНИК ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

1. Биологично растениевъдство 

    а. Заявление за сертификация - BIO
    б. Описание на единицата, превантивните и предпазни мерки
    в. План за първично производство

2. Биологично животновъдство
    а. Заявление за сертификация - BIO
    б. Описание на единицата, превантивните и предпазни мерки
    в. План за първично производство

3. Производство, обработка и разпространение на биологични продукти
    а. Заявление за сертификация - BIO
    б. Описание на единицата, превантивните и предпазни мерки

4. Ценова листа сертификация - BIO

5. Декларация лични данни

6. Регистри
    а. Дневник на селскостопанските мероприятия
    б. Входящ дневник
    в. Изходящ дневник

7. Нормативна уредба на биологичното производство в България

8. Официална база данни на сортове посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
 
9Заявление за издаване на разрешение за използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 889/2008 г. и/или семена от картофи, които не са произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 г.


Форма за контакти

София, 1404, ж.к. Манастирски ливади Б,
блок 61, вход Б, офис 6

Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: office@cosmocert.bg

Затвори

Validity check of submited certifications

Затвори

Онлайн формуляр за кандидатстване

Select your statusChoose your application
Enter your details


Затвори

Упражнявайте правата си

Аз съм*:

Kлиент Служител Кандидат за работа Маркетингов реципиент Упълномощен представител

Изберете тип запитване*:

Актуализиране на данни Запитване за информация Дата на изтриване Подавам оплакване Достъп до данни Маркетинг отписване Отказ от споделяне на данни

Затвори