Παράπονα & Ενστάσεις

Ο Φορέας στα πλαίσια της Πολιτικής του για την Ποιότητα εφαρμόζει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διερευνώνται, να διευθετούνται και να επιλύονται με ικανοποιητικό και έγκυρο τρόπο οποιασδήποτε μορφής παράπονα, καταγγελίες, ενστάσεις εκφράζονται από τους πελάτες του ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε σχέση με την λειτουργία και τις αποφάσεις του. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα παρακάτω: 

Παράπονα
Διατυπώνονται τεκμηριωμένα Παράπονα από τις ελεγχόμενες από το Φορέα Επιχειρήσεις, αλλά και κάθε άλλο τρίτο μέρος που έχει έννομο συμφέρον, σχετικά με την λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης που εφαρμόζει ο Φορέας. Το Παράπονο θα πρέπει να είναι επώνυμο, η δε μορφή του μπορεί να είναι έγγραφη, ηλεκτρονική ή και προφορική. Ο Φορέας απευθύνεται πάντοτε εγγράφως στον υποβάλλοντα Παράπονο και αρχειοθετεί τη σχετική τεκμηρίωση.

Ένσταση 1ου Βαθμού
Η Ένσταση 1ου Βαθμού υποβάλλεται από ελεγχόμενες από το Φορέα Επιχειρήσεις επί ενεργειών ή ευρημάτων κατά την διενέργεια των επιθεωρήσεων ή ευρημάτων σχετικών με αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, καταγράφεται, στη συνέχεια αξιολογείται και η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενιστάμενο.
Οι Ενστάσεις 1ου Βαθμού, μαζί με την σχετική τεκμηρίωση αρχειοθετούνται. 

Ένσταση 2ου Βαθμού 
Η Ένσταση 2ου Βαθμού (έγγραφη και ενυπόγραφη υποβολή) υποβάλλεται από ελεγχόμενες από το Φορέα Επιχειρήσεις επί των αποφάσεων για Πιστοποίηση, καταγράφεται και αξιολογείται ως προς την εμπρόθεσμη υποβολή της και την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τον ενιστάμενο. Η απόφαση επί Ένστασης 2ου Βαθμού, κοινοποιείται εγγράφως στον ενιστάμενο. Οι Ενστάσεις 2ου Βαθμού μαζί με την σχετική τεκμηρίωση αρχειοθετούνται.
 
Τα Παράπονα και οι Ενστάσεις διευθετούνται από την COSMOCERT Α.Ε. εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αντίστοιχου αιτήματος. Για διευκόλυνση σας, παρέχεται ειδικό έντυπο Υποβολής Παραπόνου/Ένστασης.
 


Φόρμα επικοινωνίας

Καμπούρογλου Δ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel 1: +30 210 6712855
Tel 2: +30 210 6777566
Fax:   +30 210 6712755
Email: info@cosmocert.gr

Ηλία Ηλιου 7-9 , ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel:  +30 26410 31727
Fax: +30 26410 31727

49A Bulgaria Blvd, Floor 4, office 35, ‘’Comfort’’ Residence Building, PC 1404, Sofia
Tel. +359 2 41 65 244 
Email: office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Κλείσιμο