Πολιτική Αμεροληψίας & Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Πολιτική Αμεροληψίας
 
Η COSMOCERT Α.Ε., οι Διευθυντές, οι Υπεύθυνοι Τμημάτων, το προσωπικό και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία της πιστοποίησης αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία της αμεροληψίας στην ανάληψη των δραστηριοτήτων πιστοποίησής της.
 
Η COSMOCERT Α.Ε., επομένως εξασφαλίζει ότι στις συναλλαγές της με τους πελάτες ή με τους πιθανούς πελάτες, όλοι οι υπάλληλοι ή οποιοδήποτε προσωπικό, που συμμετέχει στις δραστηριότητες πιστοποίησης είναι, και θα παραμείνει, αμερόληπτο. 
 
Η COSMOCERT Α.Ε., για να εξασφαλίσει ότι η αμεροληψία διατηρείται και μπορεί να καταδειχθεί, έχει προσδιορίσει και αξιολογήσει τους κινδύνους σε όλες τις σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή να αποτελέσουν απειλή για την αμεροληψία.

Στοιχεία των πιστοποιημένων πελατών μας μπορείτε να βρείτε μέσω α) της ιστοσελίδας της Αρμόδιας Αρχής Βιολογικών προϊόντων
https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmVioKal.zul  (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ), β) της ιστοσελίδας της GLOGALGAP https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces?init=1  (GLOBALG.A.P. database) και γ) της ιστοσελίδας διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/xee  (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ξ.Ε.Ε)), προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί από τους εμπλεκόμενους ή από κάθε τρίτο μέρος η αμεροληψία των υπηρεσιών μας.
 
Δήλωση Εμπιστευτικότητας
 
Όλο το προσωπικό, οι υπεργολάβοι, οι Διευθυντές και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να συμφωνήσουν με την πολιτική εμπιστευτικότητας της COSMOCERT A.E. και να υπογράψουν τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας. Οι υπεργολάβοι, επίσης, υπογράφουν τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας που περιέχει την ευθύνη για διατήρηση της εμπιστευτικότητας.
 


Φόρμα επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο
Καμπούρογλου Δημ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel.: +30 210 6712855
Email: 
info@cosmocert.gr


 

Περιφερειακό Γραφείο Αγρινίου
Ηλία Ηλιού 7-9, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel.:  +30 26410 31727


Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης
Ζ. Πηγής 4, ΤΚ 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Tel.: +30 2813 013171
Email: creta@cosmocert.gr

Περιφερειακό Γραφείο Αιγαίου

Αρίωνος 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100

Tel: 2251305064 

Email: lesvos@cosmocert.gr
 


Γραφείο Βουλγαρίας
Sofia,1404, zh.k. Manastirski livadi-B, block 61,
entrance B, office 6

Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: 
office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

Validity check of submited certifications

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας


Κλείσιμο

Άσκησε τα δικαιώματά σου σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που επεξεργάζεται η COSMOCERT

Είμαι*:

Πελάτης Εργαζόμενος Υποψήφιος για Εργασία Παραλήπτης από Συγκατάθεση Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Επιλέξτε έναν τύπο αιτήματος*:

Ενημέρωση δεδομένων Αίτηση πληροφοριών Διαγραφή δεδομένων Υποβάλετε μια καταγγελία Πρόσβαση δεδομένων Ανάκληση Συγκατάθεσης Εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων

Κλείσιμο