Βιολογική Γεωργία

Βιολογική Γεωργία: ένα σύστημα παραγωγής που βασίζεται στην αμειψισπορά των καλλιεργειών, την ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και της ζωικής κοπριάς, τη χλωρή λίπανση, τη λογική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων και τους βιολογικούς τρόπους αντιμετώπισης των εχθρών και παρασίτων των φυτών και ορίζεται ως η χρήση της μεθόδου παραγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 834/2007 σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής.

Φυτική Παραγωγή: η παραγωγή προϊόντων γεωργικών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής προϊόντων άγριων φυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Στόχοι Και Αρχές της Βιολογικής Γεωργίας:

Η βιολογική γεωργία επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

Τη δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της γεωργίας το οποίο σέβεται τα συστήματα και τους κύκλους της φύσης και διατηρεί και βελτιώνει την υγεία του εδάφους, του νερού, των φυτών και των ζώων και την ισορροπία μεταξύ αυτών ενώ συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας

Την υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο ατμοσφαιρικός αέρας

Την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ευρείας ποικιλίας που να ανταποκρίνονται στην καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με διεργασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Η βιολογική γεωργία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Πραγματοποίηση κατάλληλου σχεδιασμού και διαχείριση των βιολογικών διεργασιών εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση φυσικών πόρων, χρησιμοποιώντας μηχανικές μεθόδους παραγωγής, χωρίς τη χρήση ΓΤΟ, αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και χρησιμοποίηση προληπτικών και προφυλακτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται

Διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας της σταθερότητας και της βιοποικιλότητας του εδάφους, με πολυετή αμειψισπορά που περιλαμβάνει ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά κόπρου ζώων ή οργανικών υλών, αμφοτέρων κατά προτίμηση λιπασματοποιημένων, από βιολογική παραγωγή. Αποτροπή και καταπολέμηση της συμπίεσης και της διάβρωσης του εδάφους, και καλλιέργεια των φυτών πρωτίστως μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος. Όλες οι εφαρμοζόμενες τεχνικές φυτικής παραγωγής θα πρέπει να αποτρέπουν ή να ελαχιστοποιούν τη συμβολή στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Διατήρηση της υγείας των φυτών με προληπτικά μέτρα, όπως η επιλογή κατάλληλων ειδών και ποικιλιών ανθεκτικών στα παράσιτα και τις ασθένειες, κατάλληλης αμειψισποράς, μηχανικών και φυσικών μεθόδων και η προστασία των φυσικών εχθρών των παρασίτων. Σε περίπτωση που έχει εντοπισθεί απειλή για τις καλλιέργειες, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνον εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές

Ελαχιστοποίηση της χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών υλικών. Όταν τα εξωτερικά υλικά είναι απαραίτητα, ή ελλείψει των κατάλληλων πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης αυτά περιορίζονται σε υλικό βιολογικής παραγωγής, φυσικές ουσίες ή ουσίες που παράγονται με φυσικό τρόπο, ανόργανα λιπάσματα χαμηλής διαλυτότητας. Λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους επιτρέπεται να χρησιμοποιούντα μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές

Αυστηρός περιορισμός της χρήσης συνθετικών χημικών υλικών. Γίνεται χρήση αυτών στις εξαιρετικές περιπτώσεις όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης και εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά εξωτερικά υλικά για αντίστοιχη χρήση ή τα εξωτερικά υλικά δημιουργούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Για την παραγωγή προϊόντων εκτός σπόρων και αγενούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, χρησιμοποιούνται μόνον σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό που έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, στην περίπτωση του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού τουλάχιστον επί μία γενεά ή, προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες, επί δύο καλλιεργητικές περιόδους

Συνεκτίμηση της τοπικής ή περιφερειακής οικολογικής ισορροπίας στις αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή

Ανακύκλωση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης (εισροή στη φυτική παραγωγή)


Φόρμα επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο
Καμπούρογλου Δημ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel.: +30 210 6712855
Email: 
info@cosmocert.gr


 

Περιφερειακό Γραφείο Αγρινίου
Ηλία Ηλιού 7-9, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel.:  +30 26410 31727


Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης
Ζ. Πηγής 4, ΤΚ 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Tel.: +30 2813 013171
Email: creta@cosmocert.gr

Περιφερειακό Γραφείο Αιγαίου

Αρίωνος 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100

Tel: 2251305064 

Email: lesvos@cosmocert.gr
 


Γραφείο Βουλγαρίας
Sofia 1404, zhk Manastirski livadi – east building 9B,
vh. B, floor 5, ap. 17B
Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: 
office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

Validity check of submited certifications

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας


Κλείσιμο

Άσκησε τα δικαιώματά σου σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που επεξεργάζεται η COSMOCERT

Είμαι*:

Πελάτης Εργαζόμενος Υποψήφιος για Εργασία Παραλήπτης από Συγκατάθεση Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Επιλέξτε έναν τύπο αιτήματος*:

Ενημέρωση δεδομένων Αίτηση πληροφοριών Διαγραφή δεδομένων Υποβάλετε μια καταγγελία Πρόσβαση δεδομένων Ανάκληση Συγκατάθεσης Εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων

Κλείσιμο