Επαλήθευση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ISO 14064-1 GHG VALIDATION AND VERIFICATION

Building Credibility with Carbon Footprint Verification

ISO 14064-1 is an international standard that specifies requirements for organizations to quantify, report, and verify their greenhouse gas (GHG) emissions. It provides a framework for organizations to:
 
Measure GHG emissions: Establish clear boundaries for organizational activities and identify all relevant emission sources (e.g., energy consumption, transportation, waste disposal).

Collect and manage data: Implement systems for gathering accurate and reliable data on GHG emissions. This might involve monitoring energy use, fuel consumption, and waste generation.

Prepare a GHG emissions inventory: Compile the collected data following specific guidelines and formats set by the standard.

Have emissions verified: Engage an independent third-party verifier, like COSMOCERT, to assess the accuracy, completeness, transparency, and reliability of the reported emissions data.

Benefits of ISO 14064-1 Verification:
 
Enhanced Credibility and Transparency: Verification by a third party, like COSMOCERT, builds trust with stakeholders and demonstrates commitment to environmental responsibility.

Competitive Advantage and Market Access: Verification can differentiate your company and open doors to new markets that require sustainable practices.

Risk Management and Improved Performance: Verification helps identify areas for emission reduction and mitigates risks associated with inaccurate reporting.
 
Who would use ISO 14064-1?
 
Businesses of all sizes: Manufacturers, service providers, and organizations can use the standard to track their environmental impact and demonstrate sustainability efforts.

Companies in sustainability-focused industries: For these companies, verification can be crucial for maintaining a competitive edge.

Organizations with ambitious sustainability goals: Verification showcases commitment to achieving these goals.


 
Why choose us for ISO 14064-1 Verification/Validation Services?

ISO 14064-3 serves as the basis for COSMOCERT's validation and verification methodology. It gives your stakeholders confidence in your resolve to cut carbon emissions.
 
With reports to back up organizational claims, we offer validation and verification services to assist organizations add certainty and credibility to their GHG emissions claims.
 
Our personnel are professionals who recognize the distinctiveness of each company. Because of this, we work together to completely grasp your objectives and demands in order to determine how we can best assist you in proving your dedication to the market and satisfying the increasing need for environmentally friendly products.

By proactively minimizing conflicts of interest across all COSMOCERT operations, we are able to retain our neutrality (see our Impartiality Policy below).
 

Contact us today to discuss how our ISO 14064-1 accredited services can help you build a more sustainable future!


GENERAL CONDITIONS:
 VERIFICATION PROCESS ACCORDING TO ISO 14064-1

ISO 17029_QUALITY POLICY

ISO 17029_IMPARTIALITY POLICY

ISO 17029_CONFIDENTIALITY POLICY


Φόρμα επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο
Καμπούρογλου Δημ. 25, ΤΚ 115 25, Αθήνα
Tel.: +30 210 6712855
Email: 
info@cosmocert.gr


 

Περιφερειακό Γραφείο Αγρινίου
Ηλία Ηλιού 7-9, ΤΚ 301 00, Αγρίνιο
Tel.:  +30 26410 31727


Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης
Ζ. Πηγής 4, ΤΚ 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Tel.: +30 2813 013171
Email: creta@cosmocert.gr

Περιφερειακό Γραφείο Αιγαίου

Αρίωνος 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100

Tel: 2251305064 

Email: lesvos@cosmocert.gr
 


Γραφείο Βουλγαρίας
Sofia,1404, zh.k. Manastirski livadi-B, block 61,
entrance B, office 6

Tel.: +359 2 41 65 244 
Email: 
office@cosmocert.bg

Κλείσιμο

Validity check of submited certifications

Κλείσιμο

Online Αίτηση

Επιλογή κατάστασηςΕπιλέξτε Αίτηση
Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας


Κλείσιμο

Άσκησε τα δικαιώματά σου σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που επεξεργάζεται η COSMOCERT

Είμαι*:

Πελάτης Εργαζόμενος Υποψήφιος για Εργασία Παραλήπτης από Συγκατάθεση Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Επιλέξτε έναν τύπο αιτήματος*:

Ενημέρωση δεδομένων Αίτηση πληροφοριών Διαγραφή δεδομένων Υποβάλετε μια καταγγελία Πρόσβαση δεδομένων Ανάκληση Συγκατάθεσης Εξαίρεση από την κοινή χρήση δεδομένων

Κλείσιμο